Montované domy

Konštrukčný systém, ktorý používame pri stavbe sa skladá z viacerých častí, ktoré tvoria kompaktný a funkčný celok. Pre lepšiu predstavu o tom, z akých častí bude Váš nový domček postavený sme ho rozdelili na niekoľko základných častí, ktoré Vám podrobne popíšeme.

Zloženie obvodovej steny

    
Vonkajšia strana:
 •  kontaktný zatepľovací systém hrúbky 100 mm AUSTROTHERM, lepidlo a armovacia sieťka,  vonkajšia silikátová omietka
 •  OSB 3 - konštrukčná doska KRONOSPAN vonkajšia, hrúbka 15 mm
 •  obvodová stena - skeletová konštrukcia, nosné drevené stĺpy 150 mm x 150 mm, impregnované proti škodcom a hubám, protipožiarny náter
 • spevňujúce drevené stĺpy  150 mm x 80 mm vo vzdialenosti 600 mm, impregnované proti škodcom a hubám, protipožiarny náter
 •  tepelná izolácia minerálna vlna URSA hrúbky 150 mm 

Vnútorná strana:

 • OSB 3 - konštrukčná doska KRONOSPAN vnútorná, hrúbka 10 mm
 • parozábrana hrúbka 0,2 mm
 • konštrukcia pre upevnenie sadrokartónu - 20 mm hrubé dosky, vzduchová medzera
 • sadrokartón 12,5 mm RIGIPS

Zloženie priečkovej steny

Vnútorné steny:

 • priečky z rámovej konštrukcie hrúbky  120 mm x 100 mm
 • OSB 3 - konštrukčná doska KRONOSPAN vnútorná, hrúbka 10 mm
 • parozábrana hrúbka 0,2 mm
 • tepelná izolácia minerálna izolácia URSA hrúbky 100 mm
 • konštrukcia pre upevnenie sadrokartónu - 20 mm hrubé dosky, vzduchová medzera
 • sadrokartón 12,5 mm RIGIPS

Zloženie podlahy

podlaha na prízemí:

 • betónový základ
 • podlahový polystyrén 100 mm
 • 50 mm betónový poter alebo zalievané podlahové vykurovanie
 • vymedzovacie hranoly (vankúšiky) hrúbky 50 mmminerálna izolácia URSA hrúbka 50 mm
 • filcový pás
 • spevňujúca OSB 3 doska vnútorná hrúbka 15 mm
 • plávajúca podlaha alebo dlažba

Strop

Strop je možné vyhotoviť dvomi spôsobmi, a to s dreveným obkladom (tatranský profil) a priznanými drevenými hranolmi, alebo ako štandardný sadrokartónový rovný strop.

Variant č.1:

Priznané hobľované trámy a tatranský profil.

strop s dreveným obkladom:

 • plávajúca podlaha alebo dlažba
 • filcový pás
 • minerálna izolácia URSA hrúbka 50 mm
 • vymedzovací hranol (vankúšiky) hrúbka 50 mm
 • parozábrana
 • tatranský profil a hobľované trámyVariant č.2:

Sadrokartónový podhľad

strop so sadrokartónovým podhľadom:

 • plávajúca podlaha alebo dlažba
 • vnútorná OSB doska hrúbka 10 mm
 • nosné drevené trámy  90 mm x 150 mm
 • minerálna izolácia hrúbka 150 mm
 • parozábrana
 • vnútorná OSB doska hrúbka 10 mm
 • sadrokartón hrúbka 12,5 mm RIGIPS

Zloženie strechy

Strechu je možné vyhotoviť dvomi spôsobmi, a to s dreveným obkladom (tatranský profil) a priznanými drevenými hranolmi, alebo ako štandardný sadrokartónový rovný strop.

Variant č.1:

Priznané hobľované trámy a tatranský profil.

strecha s dreveným obkladom:

 • strešná krytina TONDACH BRAVURA
 • nosné drevené krokvy 90 mm x 200 mm
 • tepelná izolácia minerálna izolácia URSA hrúbky 200 mm
 • plné debnenie, dosky hrúbka 20 mm
 • odvetranie - laty a kontralaty 30 mm x 50 mm
 • poistná hyroizolácia TONDACH
 • parozábrana
 • tatranský drevený obklad
 • hobľovaná pohľadová krokva
 • odkvapový systém K&J&G

Variant č.2:

sadrokartónový podhľad:

strecha so sadrokartónovým podhľadom:

 • strešná krytina TONDACH BRAVURA
 • nosné drevené krokvy 90 mm x 200 mm
 • tepelná izolácia minerálna izolácia URSA hrúbky 200 mm
 • plné debnenie, dosky hrúbka 20 mm
 • odvetranie - laty a kontralaty 30 mm x 50 mm
 • poistná hyroizolácia TONDACH
 • dištančný hranol hrúbka 50 mm
 • minerálna izolácia URSA hrúbka 50 mm
 • parozábrana
 • vnútorná OSB doska hrúbka 10 mm
 • sadrokartón hrúbka 12,5 mm RIGIPS
 • odkvapový systém K&J&G

Výplne stavebných otvorov

 • Okná - plastové okná INOUTIC 6 komorové, 2 dorazové a 1 stredové tesnenie, celoobvodové bezpečnostné kovanie MACO Multi-Matic alebo, trojsklo 4-12-4-12-4 Uw=0,9 W/m2K
 • Dvere - plastové dvere INOUTIC 6 komorové, bezpečnostné hákové kovanie MACO Multi-Matic, výplň podľa vlastného výberu - katalóg
 • montáž na komprimačné pásky illmond trio +

Naše stavby už v štandardne dosahujú vynikajúce hodnoty tepelného odporu a súčiniteľu prechodu tepla konštrukciou.  Bez problémov plníme normu STN 73 0540-2 pre tepelný odpor R, a normu STN 73 0540-2 pre súčiniteľ prechodu tepla U, ktoré popisujú minimálne tepelno-izolačné vlastnosti pre nízkoenergetické domy. V prípade, ak od svojho domova vyžadujete ešte lepšie tepelno - izolačné vlastnosti, vieme jednoducho zmeniť napríklad hrúbky izolácie v stenách či strope. Tiež nám nerobí problém do stavby zabudovať napríklad Vami preferované plastové okná či systém vykurovania.  Všetko podľa Vašich požiadaviek pre Vašu maximálnu spokojnosť. Konštrukčný systém
Konštrukčný systém
Varianty výstavby
Varianty výstavby
ceny
ceny